Geplande keizersnede

Geplande Keizersnede

Bij een keizersnede wordt je kindje met een operatie via de buikwand
geboren. De keizersnede wordt ook wel sectio genoemd.

Geplande keizersnede

Er kan tijdens je zwangerschap een reden zijn om je te verwijzen naar de gynaecoloog. Het kan zijn dat de gynaecoloog op een bepaald moment tijdens de zwangerschap, in overleg met jou, besluit tot een geplande keizersnede. Er zijn verschillende redenen voor een keizersnede, bijvoorbeeld wanneer je kindje niet met het hoofdje naar beneden ligt. Een geplande keizersnede gebeurt meestal tussen 39 – 40 weken. Dit heeft te maken met de rijping van de longen van je kindje. Daarnaast wil je de kans zo klein mogelijk hebben dat de bevalling uit zichzelf begint.

Bij een geplande keizersnede ben je in de zwangerschap meestal al een keer langs geweest bij de anesthesist. Deze specialist op het gebied van pijnstilling wil graag weten hoe het is met je gezondheid en bespreekt de ruggenprik en/of narcose met je.

On-geplande keizersnede

Soms blijkt tijdens de bevalling dat een natuurlijke bevalling er niet in zit. Bijvoorbeeld omdat je niet bij de 10 cm ontsluiting komt, of omdat je kindje (mogelijk) in nood is. Dan wordt overgegaan tot een on-geplande keizersnede. Soms is er genoeg tijd om alles rustig te vertellen en je voor te bereiden op de operatie. Soms is die tijd er niet en is er spoed.

Gratis pretecho

Wil jij een GRATIS pretecho?

Schrijf je dan nu in bij Eedenburgh!

  • 2D echo bij 16 of 30 weken
  • Op eigen praktijk

De operatie van een (on-)geplande keizersnede

Net voor de operatie krijg je meestal een ruggenprik. Hierbij blijf je wakker en maak je de geboorte van het kindje dus bewust mee. Een ruggenprik is minder risicovol voor jou en het kindje dan een narcose. Als een ruggenprik niet lukt of als er zoveel spoed is dat een ruggenprik te veel tijd kost, kan gekozen worden voor narcose. De gynaecoloog maakt een snede net boven het schaambeen. Je voelt geen pijn, maar wel druk op je buik als het kindje wordt geboren. Het deel van de operatie tot het kindje geboren wordt is kort: na ongeveer vijf tot tien minuten is je kindje er al. Het hechten duurt langer. In totaal duurt de keizersnede ongeveer 45 minuten.

Door de (on-) geplande keizersnede ontstaat er een litteken bij je in de baarmoeder. Er is een kleine kans op complicaties bij een volgende bevalling. Om deze redenen is het advies om alle volgende bevallingen na een (on-) geplande keizersnede in het ziekenhuis onder leiding van de gynaecoloog of klinisch verloskundige te laten plaatsvinden. Vaak kan je na een eerdere (on-) geplande keizersnede nog wel natuurlijk bevallen. Dit hangt wel af van de omstandigheden. Vraag de gynaecoloog bij de nacontrole daarom al om advies voor een eventuele volgende zwangerschap/bevalling.

Je kindje

Bij een (on-) geplande keizersnede is een kinderarts aanwezig op de operatiekamer. Je kindje wordt na de geboorte nagekeken en mag als alles goed gaat snel bij jou liggen. Vaak gebeurt dit op de operatiekamer, maar de controle door de kinderarts kan ook in een aparte ruimte zijn. In sommige ziekenhuizen blijft je kindje hierna bij jou tot jullie samen naar de kraamafdeling gaan. Er zijn ook ziekenhuizen waar je kindje alvast naar de kraamafdeling gaat, terwijl jij wordt gehecht en gecontroleerd na de operatie.

Naar huis na een (on-) geplande keizersnede

Na een keizersnede verblijf je nog een paar dagen in het ziekenhuis voordat je naar huis gaat. Als je thuis bent komen wij je thuis bezoeken voor de nacontrole om te kijken hoe het met jou en je kindje gaat en gaat de Kraamzorg bij jou starten.

Zo’n goed gevoel aan overgehouden

“Eedenburgh verloskundigen hebben mijn ontzettend goed geholpen. Bevallen zal nooit mijn hobby worden, maar ik heb er een heel goed gevoel aan overhouden.”

Het team van Eedenburgh Verloskundigen

We werken met drie verloskundigen in de praktijk. Karin Kolvoort, Gabriëlle van Bokhoven-Ott en Marieke Kalkhoven hebben samen meer dan 60 jaar ervaring in het vak. Vanuit drie locaties, 2 in Hilversum en 1 in Loosdrecht, kun je bij ons terecht. We worden ondersteund door onze 2 echoscopistes: Liesbeth en Gretha.