Privacy statement

Privacy statement

Privacystatement Verloskundigenpraktijk de Eedenburgh

Verloskundigen praktijk de Eedenburgh heeft 3 locaties, 2 in Hilversum en 1 in Loosdrecht.

Frederik van Eedenlaan 13E
1215 EK Hilversum (hoofdvestiging)

Lage Naarderweg 19-21
1217 GM Hilversum

Eikenlaan 49A
1231 BG Loosdrecht

We zijn telefonisch te bereiken op: 06-50657111 en 06-53448288.

Verloskundigen Praktijk de Eedenburgh staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 32162676.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Verloskundigenpraktijk de Eedenburgh kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Verloskundigenpraktijk de Eedenburgh, en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Verloskundigenpraktijk de Eedenburgh kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Uw BSN
 • Burgerlijke staat
 • Gegevens over je zorgverzekering (naam zorgverzekeraar en polisnummer).
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, in persoon of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via eedenburghverloskundigen@live.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens verzamelen

Verloskundigenpraktijk de Eedenburgh verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen begeleiden tijdens jouw zwangerschap, bevalling en kraamperiode. In het kader van deze zorg kan het nodig zijn dat we telefonisch, per e-mail of post contact met je opnemen als je daar al dan niet om vraagt.

Door deze gegevens te verwerken kunnen we je de juiste zorg bieden. We maken een dossier van je aan en houden deze bij. Aan de hand van je gegevens kan er contact opgenomen worden met derden die bij de zorg betrokken zijn of betrokken zullen worden. Daarnaast houden we je gegevens bij voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Hoe lang bewaren wij gegevens

Verloskundigenpraktijk De Eedenburgh bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is en bij wet is geregeld. De wettelijke bewaartermijn van jouw gegevens is 20 jaar.

Delen met anderen

Verloskundigepraktijk de Eedenburgh verkoopt/verwerkt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een rechterlijke uitspraak.

 • Je wordt geïnformeerd over het verwerken van je gegevens via website, folders of zorgverlener.
 • Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen toegang door onbevoegden
 • Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
 • Nadat  je toestemming  hebt gegeven kunnen we ook de nodige medische  informatie delen met zorgverleners, denk aan huisarts, kraamzorg,  gynaecoloog, jeugdgezondheidszorg.
 • Als je ons een geboortekaartje stuurt, geeft  zullen wij dit in de spreekkamer ophangen.

In kaart brengen van websitebezoek

Verloskundigenpraktijk de Eedenburgh gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is om één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar eedenburghverloskundigen@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.

Ook kun je dit verzoek schriftelijk aan de praktijk sturen.

Verloskundigenpraktijk de Eedenburgh zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen

Verloskundigenpraktijk de Eedenburgh neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en diefstal tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Verloskundigenpraktijk Eedenburgh verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Verloskundigenpraktijk Eedenburgh op via eedenburghverloskundigen@live.nl.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Raadpleeg daarom dit privacystatement van tijd tot tijd.

Het privacystatement is het laatst gewijzigd  mei 2018

Zo’n goed gevoel aan overgehouden

“Eedenburgh verloskundigen hebben mijn ontzettend goed geholpen. Bevallen zal nooit mijn hobby worden, maar ik heb er een heel goed gevoel aan overhouden.”

Verloskundigenpraktijk de Eedenburgh:
Uitstekende zorg binnen de verloskunde in
Hilversum en omgeving.